Mijn motto is: BUITEN WINNEN IS BINNEN BEGINNEN

Het draait om de mensen binnen de onderneming. Het gaat niet om winst maar om succes en groei. Daaruit vloeit rendement en continuïteit. Zonder mensen geen organisatie. Zonder gezonde mensen geen gezonde organisatie. Positionering gaat dus altijd om mensen en het bedrijf, dus altijd van binnen uit. Daar liggen de kernwaarden opgesloten en daar spelen de cultuurelementen een belangrijke rol. Daar worden de sterken en zwakke punten van de onderneming zichtbaar en daar kan er dus verbeterd en zelfs veranderd worden.