Werkwijze. Organisatie en identiteit zijn veel besproken onderwerpen. Met mijn opdrachtgevers geef ik invulling aan hun identiteit, welke kansen dat meebrengt en hoe zij hun strategie en communicatie daarop kunnen inrichten. Ik doe dat door te begrijpen hoe de organisatie en hoe de markt waarin zij zich beweegt in elkaar steken. Ik praat met veel mensen in alle geledingen.

De waarheid ligt midden in het bedrijf maar wordt zelden opgemerkt.Wat ik doe is geen wetenschap. Het is een benadering en een filosofie die dwars door de hele onderneming heen gaat. Ik hanteer graag de term holisme. Breed en diep, ratio en emotie, modellen en intuïtie. Helderheid en resultaten. Kernachtig en pragmatisch.