Bedrijfs Identiteit Scan

Het Stratégem heeft een eigen methodiek ontwikkeld, Bedrijfs Identiteit Scan, om de “Werkelijke” Identiteit van de onderneming vast te stellen. De Bedrijfs Identiteit Scan kan in allerlei soorten bedrijven worden toegepast. Van zakelijke dienstverlening tot de “maak” industrie, van overheid tot non profit.

Een onderdeel is het formuleren van het Wiel der Identiteit. Hiermee komt er klaarheid in de “Werkelijke” Identiteit van de onderneming en kan het bedrijf/de organisatie, adequaat haar marktkansen wegen en Kansenmanagement® strategisch gaan toepassen.

Vast onderdeel van de methode is het afnemen, bij alle betrokkenen, van de Identiteit Photosort. Met deze methodiek wordt door middel van 36 gevalideerde foto’s van onbekende mensen een helder beeld verkregen van de gepercipieerde identiteit van de onderneming en van haar belangrijkste concurrenten.

NB. deze methode is ontwikkeld en in eigendom van BBDO Inc. en FHV BBDO.

Via Goos Geursen heeft Het Stratégem de goedkeuring en het alleengebruik van FHV BBDO om de foto’s en methodiek in te zetten.