De “Werkelijke” Identiteit

Om helder en duidelijk te communiceren met alle groeperingen in de markt en binnen de eigen organisatie, is gebleken dat het aspect bedrijfsidentiteit van grote invloed is op de positie van de onderneming in de markt.

Uit onderzoek blijkt dat vele bedrijven latent worstelen met hun identiteit. Er is onduidelijkheid, de aspecten sluiten niet meer aan bij het huidige wereld/markt beeld en het bedrijfsaanbod loopt niet meer synchroon met het verwachtingspatroon van uit de markt.

De “Werkelijke” identiteit heeft te maken met het Ziel, het DNA en het Zelfbeeld van de onderneming. En dat is ploeteren om daar achter te komen. Heb je het echter gevonden dan vloeit daar automatische de positionering en de marktstrategie uitvoert. Hoe simpel kan het zijn.

Om de “Werkelijke” Identiteit te vinden komen vele disciplines bij elkaar; algemeen management, management ontwikkeling. Leiderschap, human resource management, marketing strategie, interne marketing, interne en externe communicatie, project management, productontwikkeling, innovatie, business development en bovenal klanten.

De “Werkelijke” Identiteit is authentiek en niet kopieerbaar en is derhalve uniek

Werkwijze

0rganisatie en identiteit zijn veelbesproken onderwerpen. Met mijn opdrachtgevers geef ik invulling aan hun identiteit, welke kansen dat meebrengt en hoe zij hun strategie en communicatie daarop kunnen inrichten. Ik doe dat door te begrijpen hoe de organisatie en hoe de markt waarin zij zich beweegt, in elkaar steken. Ik praat met veel mensen in alle geledingen. De waarheid bestaat vaak al maar wordt zelden opgemerkt. Wat ik doe is geen wetenschap. Het is een benadering en een filosofie die dwars door de hele onderneming heen gaat. Ik hanteer graag de term holisme. Breed en diep, ratio en emotie, modellen en intuïtie. Helderheid en resultaten. Kernachtig en pragmatisch.

Ziel/DNA/Zelfbeeld

Iedere organisatie heeft haar eigen karaktertrekken en bedrijfscultuur. Dat gaat verder dan de beschrijving van de kernwaarden, het is meer dan het imago of reputatie van de organisatie. Het gaat om de Ziel, het DNA en daarmee gaat het over de authenticiteit, het onderscheidend vermogen van de organisatie.

Zoektocht

De zoektocht naar het DNA is een interne aangelegenheid met de onderstaande randvoorwaarden:

  • De directie hoort onvoorwaardelijk achter deze zoektocht te staan
  • De directie toont moed en heeft doorzettingsvermogen. Het gaat niet vanzelf
  • Vrijheid van handelen moet worden gewaarborgd
  • Deelname door de medewerkers noodzakelijk
  • Afdeling HR of P&O vormt de inhoudelijke kern
  • Interne marketingcommunicatie is essentieel (strategisch en implementatie)