• Het Stratégem heeft een eigen methodiek ontwikkeld om de werkelijke identiteit van de onderneming vast te stellen.
  • Met het Wiel der Identiteit komt er klaarheid in de “Werkelijke” Identiteit van de onderneming en kan de onderneming adequaat haar marktkansen wegen en Kansenmanagement® strategisch gaan toepassen.