Welkom op mijn website

Het Stratégem is het Adviesbureau voor Identiteit en Kansenmanagement®. Onze opdracht is om op zoek te gaan naar de “Werkelijke” Identiteit van ondernemingen en organisaties. Hiertoe hebben wij een eigen methodiek ontwikkeld die zich door de jaren heen heeft bewezen. Onder het hoofdstuk Bedrijfs Identiteit Scan wordt het uiteen gezet.

Contact

Het Stratégem
wim.de.vries@strategem.nl
Mobiel: +31(0)620707377
Minervalaan 79 I
1077 NT Amsterdam

Motto

Mijn motto is:

BUITEN WINNEN IS BINNEN BEGINNEN

Het draait om de mensen binnen de onderneming. Het gaat niet om winst maar om succes en groei. Daaruit vloeit rendement en continuïteit. Zonder mensen geen organisatie. Zonder gezonde mensen geen gezonde organisatie. Positionering gaat dus altijd om mensen en het bedrijf, dus altijd van binnen uit. Daar liggen de kernwaarden opgesloten en daar spelen de cultuurelementen een belangrijke rol. Daar worden de sterken en zwakke punten van de onderneming zichtbaar en daar kan er dus verbeterd en zelfs veranderd worden.